Zeppelin logo
← tilbage

Podcast: Mælkebøttereglementet

Fik I set vores anmelderroste forestilling Mælkebøttereglementet (2019) om fire piger på et børnehjem? Nu er forestillingen blevet transformeret til et inspirerende og fængende lyddrama i et podcast-format, som sammen med undervisningsmateriale kan downloades gratis i klassen.

I bestemmer helt selv, hvornår og hvordan I vil arbejde med værket.

Podcasten er i tre dele, og hver del varer ca. 40 minutter.

Podcasten frigives i begyndelsen af det nye skoleår. Vi skriver her på siden, når det sker.

Om Mælkebøttereglementet

Fire piger med vidt forskellige baggrunde bor på børnehjemmet Himmelbjergpigehjem. Tiden er midt i 1950’erne. Fælles for pigerne er savnet efter ”et rigtigt hjem”.

En tragisk hændelse og en ny piges ankomst sætter skub i handlingen og gør pigernes længsel efter et hjem stærkere end nogensinde. Sammenholdet vokser i takt med, at de optrevler dystre hemmeligheder og begynder at forstå hidtil ukendte sammenhænge – de har hårdt brug for hinanden hvis deres spirende flugtplaner skal lykkes.

Mælkebøttereglementet er en fortælling om, hvordan det lykkes en flok børnehjemspiger at gå fra mismod og håbløshed til mod og håbefuldhed og fra umyndiggørelse til myndiggørelse. Det er en fortælling om, at ydre pres kan skabe splittelse og interne konflikter. Men det er også en fortælling om at finde sammen i et fælles projekt og i en fælles kamp mod uretfærdighed og undertrykkelse. Det er en fortælling om at turde håbe på et bedre liv, hvor et hjem er et sted, man selv skaber sammen med mennesker, som man har tillid til.

Det er til tider barske løjer, men altoverskyggende er pigernes mod og indbyrdes relationer, som alle børn kan genkende og se sig selv i. Håbet og gå-på-modet sejrer!

———

Dette projekt er støttet af:
Bodil Pedersen Fonden
Louis Petersens Legat
BUPL