Zeppelin logo

Forbered dit barn

Det kan være en stor oplevelse at være i teatret. Fortællingen, der kan være både sørgelig, uhyggelig og alvorlig fortælles med teatrets virkemidler; skuespillere, lys/mørke og lyd, og det kan være overvældende.

Ikke alle har kompetencer til eller erfaring med at bearbejde en stor teateroplevelse. Nogen vælger som den første udvej at gå ud af teaterrummet for at beskytte sig selv mod de stærke indtryk. Det er en helt forståelig strategi, men det er ærgerligt at gå glip af forestillingen og ikke at kunne snakke om den med dem, der bliver i salen og ser den færdigt.

Forberedelse til teaterbesøget

Det er vigtigt at forberede børnene på teaterbesøget, så de får en god oplevelse. Man kan fx snakke om teatrets virkemidler og forberede børnene på forestillingens historie og temaer.

Teatrets virkemidler
Teater er ikke som film og litteratur, teater foregår i nuét og i samme rum, som publikum sidder i. Netop dét kan være overvældende for børnene.
En snak om teatrets virkemidler kan virke afmystificerende og give en god distance til det, der foregår på scenen.

Teater består blandt andet af lyd (musik og lydeffekter), lys (vekslen mellem lys og mørke, hurtigt lys, skarpt eller mildt lys), skuespillernes bevægelser (arrangementet), historien (replikkerne), kostumerne og rekvisitterne og scenografien (hvordan rummet ser ud, scenens opbygning og de ting, der er på scenen). Der kan også bruges særlige effekter som ild eller røg.

Historien og temaerne
Du kan forberede dine børn på forestillingens historie ved at læse forestillingsbeskrivelsen for dem. I kan snakke om de temaer, som forestillingen berører. Hvis forestillingen bygger på en historie, I kender i forvejen (fx fra en bog eller film), kan I tage en snak om den. Hvis du føler, at dit barn kunne bruge ekstragod forberedelse, er du velkommen til at kigge i det undervisningsmateriale, som vi udvikler til skolerne.

Når I sidder i salen
Vi råder alle voksne til ikke at kommentere på handlingen undervejs, men at lade eleverne opleve forestillingen på egne præmisser. Børn reagerer intuitivt og det er helt okay!

Efter forestillingen
Efter forestillingen kan I hilse på skuespillerne. Det giver oplevelsen ekstra dybde, og det er en god måde at få illusionen brudt på, hvis oplevelsen har været overvældende for barnet. Bagefter kan I snakke om, hvordan forestillingen var i forhold til jeres forventninger. Handlede den om det, I troede? Hvordan blev lys og lyd brugt? Hvordan behandlede de temaerne?

Har du brug for mere information? Så læs Teaterspots guide til at gå i teatret med børn.