Zeppelin logo

Coronavirus

Info fra teatret vedr. coronavirus

Forebyg smitte med corona - sikkert teaterbesøg for alle

TEATRET ER ÅBENT

Den 6. maj 2021 blev det igen tilladt for alle teatre i Danmark at tage imod publikum, efter at teatrene fra december til og med april var lukket ned af myndighederne i forsøget på at få corona under kontrol og smittetrykket nedbragt. Teatret genåbnede den 6. maj med samme store fokus på corona-sikkerhed som før nedlukningen.

Det skal understreges, at der på Teatret Zeppelin ikke er nogen kendte tilfælde af coronavirus med tilknytning til teatret, og vi følger myndighedernes anbefalinger meget nøje.

Coronapas og mundbind/visir

For at besøge teatret skal alle fra og med 16 år kunne fremvise gyldigt coronapas. Desuden skal alle fra og med 12 år bære mundbind eller visir, indtil man sidder på sin plads i teatersalen. Dette er krav fra Sundhedsmyndighederne.
Fra og med juni 2021 findes der en Coronapas-app – læs mere her.

Aflysninger og ændringer

Alle kunder berørt af aflysninger har eller vil snarest modtage en mail, som oplister forbrugerrettigheder og muligheder ifm. aflysningen. Har du spørgsmål i den forbindelse, kontakt os venligst på billet@zeppelin.dk – NB. Vi beder om forståelse for, at der pt. kan være længere svartider på henvendelser. Tvungne aflysninger sætter administrationen under gevaldigt arbejdspres

Aflyste forestillinger i 2021:
At tælle (opr. 12.-17. april) af Hvid Støj Sceneproduktion.
Vitello (opr. 18.-29. april) af Louise Schouw Teater.

Rykkede forestillinger i 2021:
Beatbox Sensation (opr. 6.-10. apr.) af Freestyle Phanatix er rykket til 22.-26. marts 2022.
Mustafas Kiosk (opr. 6.-11. mar.) af Teater Fantast blev rykket til 10.-12. maj 2021.
Zenobia (opr. 29. apr.-6. maj 2020) af AKUT360 blev rykket til 3.-9. maj 2021.

Alle med billetter til aflyste eller rykkede forestillinger er kontaktet via mail af enten Teatret Zeppelin, Billetten A/S eller det gæstespillende teater. Har du spørgsmål, så kontakt os på billet@zeppelin.dk – Tak for tålmodigheden!

.

Teatret Zeppelins corona-tiltag

“Man føler sig desuden helt tryg og godt tilpas i teatret – selv i en corona-tid, fordi der tages hensyn til alle på en venlig og ubesværet måde”.
– Michael Søby, anmelder fra CphCulture, skrevet om Teatret Zeppelin (okt. 2020)

Sikkert teaterbesøg for alle

Vi følger de gældende restriktioner annonceret af myndighederne. Vi har begrænset publikumskapaciteten i salen til 55 % af det normale niveau. Det betyder, at det er nemmere at sikre afstand. Grupper, der i forvejen har tæt kontakt, kan sidde ved sammenhængende sæder. Grupper/mennesker, som ikke kender hinanden, skal sidde med ét sædes mellemrum til siden. Ved høj belægning benytter vi nummererede pladser for at gøre det at finde frem til pladser lettest muligt for alle. Vi har ekstra garderobezoner på teatret, og vi guider og fordeler gæster rundt i huset og hjælper alle frem til deres pladser.
Myndighederne tillader 1 publikum pr. 2 m2 gulvareal i salen; hos Teatret Zeppelin er salsgulvarealet 214 m2. Læs mere om de ekstra hygiejneforanstaltninger nedenfor.

Lav smitterisiko og ingen kendte tilfælde

Teatret Zeppelin er et stort teater med plads til normalt 170 gæster ad gangen. Under de nuværende corona-restriktioner sætter vi 55 % færre billetter i salg, så der er bedre plads.
Der er ingen kendte tilfælde af coronavirus med tilknytning til teatret, og vi følger myndighedernes anbefalinger meget nøje.

Husk mundbind (fra 12 år) og coronapas (fra 16 år), når du besøger teatret. Læs mere herom øverst på siden.

Ekstra hygiejne- og sikkerhedsforanstaltninger

Vi har opstillet håndspritstandere på teatret, og på toiletterne har vi desinfektionsmiddel på hvert toilet og engangspapirhåndklæder i dispensere. Vi har skærpet rengøring med afspritning af håndtag, kontaktflader og toiletter flere gange dagligt. Vi udlufter i salen mellem forestillinger og spritter sæder i salen af. Skilte i huset minder om at holde afstand og bruge håndsprit, og andre skilte forklarer på overskuelig vis de relevante retningslinjer for teaterbesøg. Personalet vil modtage publikum bærende visir. Gæster fra 12 år skal bære mundbind/visir på teatret, indtil man sidder på sin plads i Kaféen eller salen. Vær opmærksom på, at der også er krav om mundbind/visir i offentlig transport for alle over 11 år.
Alle kunder modtager en mail med praktisk info og påmindelser 1-3 dage inden teaterbesøget.

Håndtering af skolepublikum

Forestillinger på hverdage i formiddagstimerne er primært besøgt af skoler og institutioner. På disse dage fordeler vi grupper/klasser i ventezoner på en af teatrets tre etager. I hver ventezone er der en garderobe, så grupper ikke behøver blive blandet ved ankomst og afsked. Hver ventezone er tilknyttet et bestemt toilet, og der må max. sendes to personer ad gangen fra hver zone i toiletkø. Personalet i huset hjælper fra start til slut med at give tydelig info og at overholde systemerne. Den lærer, der har bestilt billetterne, modtager nogle dage inden besøget en mail med praktisk info og plan for besøget. NB! Det skal understreges, at myndighederne fastslår, at, når kulturinstitutioner ikke er tvangslukkede, er det fortsat tilladt for skoler at besøge museer og teatre, da det hører under kategorien faglige arrangementer.

Kontorbemanding

Der kan forekomme lidt længere svartider end normalt på telefon og mail. Tak for jeres forståelse.
Vi arbejder fortsat med administrative og praktiske opgaver som f.eks. forestillingsforberedelser, men vi indfører hjemmearbejde hvor muligt og sikrer ellers behørig afstand til hinanden i det daglige, foruden alle vores skærpede rengørings- og afspritningsrutiner. Skuespillere og personale bliver smittetestet ved mistanke om corona. Der har til dato ingen corona-sygdomstilfælde været på teatret.

Vedr. refundering af billetter til aflyste eller rykkede forestillinger

Alle med billetter til aflyste forestillinger er blevet eller vil blive kontaktet via mail. Vi har fået ekspederet de fleste ordrer. Det er en tidskrævende og kompleks affære med flere parter involveret (gæstespil, billetudbyder m.fl.), så vi takker for tålmodigheden. Coronakrisen er en økonomisk og potentiel fatal mavepuster af rang for teatret, så en særlig tak skal lyde til de af jer, der har nægtet at få pengene retur for billetter til en aflyst forestilling.

Følg myndighedernes anbefalinger

Vi henviser i øvrigt til Sundhedsstyrelsens side ‘Spørgsmål og svar om coronavirus’.
Vi anbefaler også DR’s artikel ‘Sådan taler du med dit barn om Corona’
Vi anbefaler brug af app’en Smittestop, som hjælper myndighederne med smitteopsporing.
Husk, at har du symptomer på coronasmitte, skal du ikke tage i teatret.

Flere spørgsmål og svar om corona ifm. teater

Teatret Zeppelin er en del af Teaterbilletter.dk-samarbejdet, og her har man samlet en række af de typiske corona-relaterede spørgsmål – læs mere her.
Kulturministeriet har desuden samlet ‘spørgsmål og svar om kulturarrangementer med siddende publikum’ – læs her.
Vi følger myndighedernes retningslinjer, og vi opfordrer til, at man ikke selvstændigt overfortolker eller strammer reglerne yderligere. Hvis man lokalt afviger fra de landsdækkende og af regeringen fastsatte retningslinjer, er der fare for, at der opstår forvirring og utryghed, når retningslinjerne skal efterleves – læs mere herom her.

________________

Se også www.zeppelin.dk/omtanke