Zeppelin logo

Undervisningsmateriale

Her på siden finder du links til undervisningsmateriale, som vi har udarbejdet til Zeppelins forestillinger.

Materialet er tænkt som inspiration og kan anvendes efter ønske og behov. Opgaverne kan let tilpasses eller udbygges alt efter hvilket klassetrin, der er tale om. Vores undervisningsmateriale er overordnet tiltænkt indskolingen og mellemtrinnet.

Opgaverne er varierede og tager f.eks. udgangspunkt i, at eleverne skal beskrive, referere eller sætte ord på deres oplevelser og indtryk enten mundtligt eller skriftligt. Andre opgaver vil være at udtrykke sig kreativt i billeder eller at bruge kroppen som udtryksmiddel.

En del af undervisningsmaterialet er rettet mod underviseren. Det være sig baggrundsinfo om historien, som forestillingen bygger på eller fakta om genre, tid eller miljø.

Undtaget er dog de sider, der er påtrykt ELEVARK, som kan kopieres til eleverne og bruges direkte i undervisningen.

Det er Teatret Zeppelins ønske, at undervisningsmaterialet vil inspirere og motivere eleverne til at samtale om og sætte ord på deres oplevelse af forestillingen.

Det er op til den enkelte underviser at vurdere, hvordan eleverne skal forbedres på teaterbesøget. Nogle vil måske finde det givtigt at tale med eleverne om deres forventninger og forhåndskendskab til forestillingen.

Vigtigst for os er, at eleverne får mulighed for at nyde forestillingen og det kreative potentiale, der ligger i, at blive opslugt af forestillingen og alle de mange indtryk, som en teaterforestilling på Zeppelin kan give.

Har du som underviser kommentarer eller gode idéer til vores undervisningsmateriale, hører vi meget gerne fra dig. Send en mail til louise@zeppelin.dk